Total antall aktive i 2020: 1045

Velkommen til

StartOppBergen

Mange hadde behov for mer fysisk aktivitet etter at koronapandemien holdt de fleste i ro våren 2020. Vi følger opp med StartOppBergen også sommeren 2021, vi følger selvsagt de nasjonale smittevernreglene, og i sommer skal barn og unge i aktivitet igjen! Aktiviteten er gratis for alle fra 7 – 16 år. Vi setter i gang aktiviteter på ulike steder i Bergen (baser/steder og datoer blir annonsert i juni), og på hvert sted besøker vi også ulike borettslag. Hvis været er dårlig er vi innendørs.

Aktivitetene er delt inn i vanlige fritidsaktiviteter med basketball, frisbee, badminton, hoppetau, tautrekking, osv. Det er utdannede aktivitetsledere på hvert sted som vil tilrettelegge for aktiviteten. Det blir gratis mat og drikke hver dag for dem som deltar.

Bergen Elite Warrior

 Vi vil, som ifjor, lager til en hinderløype som er åpen for konkurranse fra klokken 13:00–15:00. Hinderløypen vil variere fra uke til uke.

Aktiviteter

I åpningstiden er alt utstyret vårt til fri disposisjon. Vi tilrettelegger for mange ulike aktiviteter. Ved dårlig vær spiller vi brettspill og gjør andre ting innendørs.

Vi har ikke noe forbud mot bruk av mobiltelefoner, men vi prøver å få deltakerne fysisk aktive i så stor grad som mulig. Her er noen av aktivitetene:

Frisbee

Ludo

Badminton

Sjakk

Basketball

Hoppetau

Hinderløype